KIM LONG
HOTLINE TƯ VẤN
+84 (028) 6281.8479
EnglishVietnamese

Tần số / Thời gian

Thời gian đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực thí nghiệm, y tế hoặc công nghiệp sản xuất. Độ chính xác và chuyên môn của các dịch vụ hiệu chuẩn đồng hồ bấm giờ được công nhận của Kim Long giúp chúng tôi có đủ điều kiện để xác minh tính chính xác và truy nguyên của đồng hồ bấm giờ. Nhờ đó khách hàng có thể yên tâm sử dụng những đồng hồ đó để đo lường hoặc kiểm soát các quy trình của mình. Chúng tôi hiệu chỉnh các thiết bị dùng để theo dõi thời gian, tốc độ biến thiên, kiểm tra các phép đo lưu lượng, xác định khoảng thời gian sấy hoặc thậm chí kiểm soát thời gian phơi nhiễm sức khỏe. Kim Long thực hiện các dịch vụ hiệu chuẩn cho các đồng hồ điện tử và cả những đồng hồ cơ học.. Trong một số ứng dụng nhất định, tính không chính xác của thiết bị định thời gian có thể gây hại cho năng suất và sự an toàn vì thế việc hiểu chuẩn định kỳ là điều không nên bỏ qua.

Đăng ký nhận những tin tức mới nhất về thông tin sản phẩm dịch vụ

0286.281.8479
Đơn vị tiền
VND Đồng Việt Nam