Bộ nguồn DC Kyosan HPK10ZI-TE2 3D80-050239-V1 2000V/5A (đã qua sử dụng)

48.000.000 
2.000,00 $


Liên hệ nhà cung cấp