Bộ nguồn Magnetron Hitachi ES7-2A , Hitachi M-712E (đã qua sử dụng)

48.000.000 
2.000,00 $


Liên hệ nhà cung cấp