Đồng hồ đo Tescom 44-3213H232-296 (đã qua sử dụng) In: 500 PSI, Out: 150 PSI

2.040.000 
85,00 $


Liên hệ nhà cung cấp