Bộ nguồn Idec PS5R-G24 Công suất 240W (Dùng được, Bảo hành 90 ngày)

50,00 $
1.200.000 ₫


Liên hệ nhà cung cấp